50 jaar Hisalis

50 JAAR HISALIS

HQ office: Barentz Saturnusstraat 15, 2132 HB Hoofddorp, The Netherlands As the leading ingredient distributor at the very heart of life science, we know that our ecosystem’s long-term prosperity is ultimately our own. That’s why at Barentz, we’re in the business of creating better solutions; solutions that enable sustained success for our customers and communities, our principals and people. The continuous pursuit of better is what Barentz was founded upon seven decades ago, and it’s what continues to be the not-so-secret ingredient shaping our future success - and possibly yours too. The continuous pursuit of better ONE TEAM, ONE GOAL

HC HISALIS • MAGAZINE 2022 3 VOORWOORD WELKOM! Na de eerste Hisalis glossy in 2015 doet het ons een groot genoegen nu de vierde glossy te kunnen presenteren. Deze glossy staat in het teken van 2022, en dus in het teken van ons gouden jubileum; immers, op 24 mei 2022 bestaat Hisalis 50 jaar! Ik probeer me een voorstelling te maken van hoeveel hockey plezier Hisalis in 50 jaar heeft voortgebracht en hoe Hisalis daarmee een vaste plaats heeft verworven in het sportief-maatschappelijk speelveld van de bollengemeenten die onze vereniging bedient. En met hoeveel toewijding vele vrijwilligers zich al die jaren met ziel en zaligheid hebben ingezet om een sportieve tijdsbesteding voor opgroeiende jeugd en senioren mogelijk te maken, zowel voor meisjes en dames als voor jongens en heren. Het gaat mijn voorstellingsvermogen te boven … Vanaf februari tot aan de zomer zullen er vele leuke evenementen worden georganiseerd om de mijlpaal van ons gouden jubileum luister bij te zetten. In deze glossy vinden jullie hierover meer informatie. Terug naar normaal … dát was de grote wens voor 2021! Normaal, met elkaar, een handdruk of omhelzing, uitgaan met vrienden, zonder zorgen naar opa en oma, op vakantie gaan, lekker hockeyen … Maar helaas bracht 2021 dit niet. Of althans niet onversneden. Natuurlijk, Bohemian Raphsody was weer terug op nummer 1 van de Top 2000, maar verder hebben we nog steeds te maken gehad met vele beperkende maatregelen, ook op onze hockeyclub, en met een seizoen 2020-2021 dat qua competitie en voor senioren volledig in het water is gevallen. Daarnaast hebben sommigen van ons helaas ook nog eens tegenslagen te verwerken gekregen op het gebied van gezondheid of financiën. Houd alsjeblieft vol! Heen en weer zwevend tussen teleurstelling en hoop, dat kenmerkt voor velen 2021. Zo werd de teleurstelling van het afblazen van bijna de gehele competitie 2020-2021 ingevuld door wekelijkse onderlinge wedstrijden voor de jeugd die met veel enthousiasme gespeeld werden. Aan het eind van het seizoen kon er zelfs weer even tegen andere clubs worden gespeeld, ook door senioren. Na de zomer kon ook de veldcompetitie 2021-2022 weer normaal aanvangen, en tot de winterstop volledig worden afgerond. Dat alles bracht hoop, gelukkig maar! Toegegeven, het was niet helemáál ‘normaal’ aangezien op enig moment het gebruik van het clubhuis beperkt werd en we later toeschouwers zelfs niet meer op ons park welkom mochten heten. Daartegenover staan dan weer hartverwarmende gebeurtenissen, zoals de realisatie van de Flextent (dank aan de Vrienden van Hisalis), nieuwe picknick tafels (dank aan sponsoren), spannende Silvercup wedstrijden (dank aan Dames en Heren I), basisopleiding KNHB trainen/coachen, Ter Specke sportinstuif, Pubquiz, online informatie avonden, digitale ledenvergadering en een kerstattentie voor onze trouwe sponsoren. Inderdaad, 2021 was zweven tussen teleurstelling en hoop… En wat gaat 2022 brengen? Tja, ik durf me niet meer aan voorspellingen te wagen; we kunnen de omstandigheden die op ons afkomen nu eenmaal niet bepalen. Toch zie ik 2022 met groot vertrouwen tegemoet. Wij hebben een prachtige en springlevende hockeyvereniging, met zeer loyale leden, ouders/verzorgers van leden, vrijwilligers en sponsoren, die gezamenlijk de vereniging maken tot wat zij is. En natuurlijk ons gouden jubileum en alle leuke evenementen die hiervoor op de rol staan. Vijftig jaar … en toch nog zo jong en vitaal, met een stabiel bestand van circa 650 leden en een ‘all-time high’ record aantal van 9 seniorenteams op de zondag! Ik wil hierbij alle leden, ouders/verzorgers van leden, vrijwilligers en sponsoren heel hartelijk danken voor hun trouw aan de club, en ik wens iedereen in 2022 gezondheid, geluk, vriendschap, respect, sportiviteit én een terug-naar-‘normaal’ toe… maar nu echt! Heel veel plezier met het lezen van deze glossy. Met sportieve groet, Olaf Flippo Voorzitter

HC HISALIS • MAGAZINE 2022 4 IN DIT NUMMER COLOFON Deze uitgave wordt verzorgd door ZPRESS Media Group in opdracht van HC Hisalis. Hockeyvereniging Hisalis Sportpark Ter Specke Spekkelaan 2 2161 GH Lisse  0252-411043 E: secretaris@hisalis.nl I: www.hchisalis.nl HOEK DUURZAAM 22 FOTOCOLLAGE 24 KEEPERS 27 JEUGDBESTUUR 33 VOORWOORD 3 VELD 7 JUBILEUM ART EN PROGRAMMA LUSTRUM 10 TERUGBLIK 15 Uitgever ZPRESS Sport Postbus 1015 3300 BA Dordrecht  078 - 639 70 70 www.zpress.nl Redactie Linda Geuzinge – De Bruin Egon Jacobs Elian Cozijn Eric van de Heisteeg Sven Cozijn Eindredactie Jan Karel Sterkenburg Fotografie Auke Hoekstra Chris Olie Riet Austie Jan Karel Sterkenburg Sven Cozijn Acquisitie ZPRESS Sport Stefan van Kooten Keith IJzerman Opmaak ZPRESS Studio ©2022 Overname van artikelen is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever en HC Hisalis. 7 43

HC HISALIS • MAGAZINE 2022 5 TABE 35 SPONSORCOMMISSIE 37 FOTOCOLLAGE 40 ANDREAS EN DIEGO 43      Volg ons op INHOUDSOPGAVE BEELEN VAN DEN BOSCH 45 VREEMDE VOGELS 49 LJ SPORT 50 VRIENDEN VAN HISALIS 50 Henk Cozijn - Penningmeester, Marjelle Vink - Algemene Zaken Olaf Flippo - Voorzitter, Kitty Vonk - Secretaris, Cees de Bruin - Voorzitter Technische Commissie 45 27 33 49

Verzeker niet alles, maar alleen hetgeen u financieel niet kunt overzien en niet kunt dragen. Wilt u meer weten over een Risico-inventarisatie en een risicobeoordeling voor uw bedrijf? Neem gerust eens contact op! Creditum Assurantiën Lisse Mobiel altijd bereikbaar op 06-54654573 0261737.pdf 1 17-1-2022 13:36:15 info@weijersbouw.nl | www.weijersbouw.nl aanbouw, verbouw/renovatie, dakkapellen, badkamers, interieur en bedrijfsinrichting. “Wij denken met u mee en komen met een voorstel op maat.” 0263583.pdf 1 25-1-2022 13:40:33

HC HISALIS • MAGAZINE 2022 7 AANLEG WATERVELD DE REALISATIE VAN HET EERSTE WATERVELD BIJ HC HISALIS De concrete uitdaging om een waterveld te realiseren lag al in begin 2018 op het bordje bij Jan Karel Sterkenburg en Riet Austie, die al jarenlang de contacten met de gemeente Lisse onderhouden. Waarom een uitdaging? In de begroting van de gemeente was alleen rekening gehouden met vervanging van de toplaag dus was er niet genoeg geld om een waterveld te realiseren. Het geluk was dat we te maken hadden met Ivo van der Kwast, sportambtenaar bij HLT die ons fantastisch heeft geholpen in samenwerking met de adviseur van Newea. Het feit dat ons oude veld niet meer door de keuring kwam heeft wel geholpen. In die periode zijn er veel verschillende offertes opgevraagd die tot in detail werden uitgeplozen om de laagste prijs te verkrijgen. Jan Karel en Riet hebben samen vaak met de gemeente om de tafel gezeten en er zijn ook zeker wel momenten geweest dat we dachten dat het niet zou lukken. Er was veel onduidelijk over de onderlaag van het veld. Moest die nu wel worden vervangen of niet. Bij de gemeente en ook aan de Gemeenteraad moest er duidelijk worden gemaakt wat de voordelen zijn van een waterveld en waarom dat voor Hisalis noodzakelijk is. Ook wordt in deze discussie de toekomstige vervanging van de andere velden betrokken. Het semi water veld is ondertussen ook al weer 8 jaar oud en zal de komende jaren ook vervangen moeten worden. Maak je daar nu al vast een keuze voor een andere variant om nu het waterveld te realiseren? De leden van Hisalis hadden al langer de wens om ook bij thuiswedstrijden op een waterveld te spelen. Sneller, beter, goede demping en zoals Tabe aangeeft 3D-Hockey, kortom alleen maar voordelen. Het vorige veld had in de loop der jaren al voor veel gedoe gezorgd, veel extra onderhoud, veel gesoebat bij de gemeente omdat het niet meer goed schoon te houden was en daardoor spekglad en gevaarlijk was geworden. De bestuurstafel

Alkmaar 072 - 566 91 16 Lisse 0252 - 41 58 41 Online www.bgaccount duurzaam ondernemen deskundig ondernemen samen ondernemen oprecht ondernemen gericht ondernemen Alkmaar 072 - 566 91 16 Lisse 0252 - 41 58 41 Online www.bgaccountants.nl duurzaam ondernemen deskundig ondernemen samen ondernemen oprecht onderne en gericht ondernemen Alkmaar 072 - 566 91 16 Lisse 0252 - 41 58 Online www.bgaccountants.nl duurzaam ondernemen deskundig ondernemen samen ondernemen oprecht ondernemen gericht ondernemen Alkmaar 072 - 566 91 16 Lisse 0252 - 41 58 41 Online ww .bgaccounta s. l duurzaam ondernemen deskundig ondernemen oprecht ondernemen gericht ondernemen Alkmaar 072 - 566 9 16 Lisse 0252 - 41 58 41 O li e .bgaccountants.nl duurzaam dernemen deskundig ondernemen samen ondernemen oprecht ondernemen gericht ondernemen 0263575.pdf 1 17-1-2022 13:43:02 Beveiliging Hosting Internetverbinding Werkplek online Met interparts ben je altijd verbonden interparts.nl 0263576.pdf 1 17-1-2022 13:48:43

HC HISALIS • MAGAZINE 2022 9 De tijd ging inmiddels dringen omdat er maar een beperkte tijd was om voor het begin van de competitie de aanleg te realiseren. De doorbraak is gerealiseerd door ons voorstel om zelf een financiële bijdrage aan het veld te leveren. Deze geste werd door de Gemeente Lisse met open armen ontvangen en daarvoor hebben we de Buitengewone Algemene Ledenvergadering in (toen nog)hotel de Nachtegaal gehouden om hiervoor toestemming van de leden te vragen. De Bijzondere Algemene Ledenvergadering stond pal achter het bestuur om dit te doen wat de aanleg mogelijk heeft gemaakt. Door veel inspanningen van Jan Karel en de inzet van de leden om zelf het oude hekwerk te slopen en te verkopen, wat allemaal kostenbesparingen heeft opgeleverd waardoor onze ‘schuld’ aan de gemeente Lisse beperkt is gebleven. De opbrengst van de veiling is ook ten gorde komen aan het waterveld. Van ons eerste overleg in begin 2018 naar een eerste ‘bouwvergadering’ in juli 2020 was een lange reis maar gelukkig is daarna in sneltreinvaart het veld aangelegd. Van begin juli in een tijd van nog geen 5 weken is de klus geklaard. Het veld is op een mooie dag in september officieel door wethouder Van der Laan in aanwezigheid van wethouder Van der Zwet geopend en gedoopt als het Wereldwijnen veld. AANLEG WATERVELD

HC HISALIS • MAGAZINE 2022 VOORWOORD 10

HC HISALIS • MAGAZINE 2022 VOORWOORD 11

Wattstraat 16 • 2171 TR Sassenheim • 0252 - 34 36 40 versluisgroep.nl • info@versluisgroep.nl 0263746.pdf 1 17-1-2022 13:51:10 T 0252 - 22 52 53 | 06 - 531 541 02 M INFO@STEENBERGENINCASSO.NL W WWW.STEENBERGENINCASSO.NL MAAKT MEER INDRUK OP UW DEBITEUR ALLE RECHTSMAATREGELEN MOGELIJK ALLE GELDVORDERINGEN GEEN UURTJE FACTUURTJE NO CURE NO PAY INCASSO DOOR EEN ADVOCAAT I N C A S S O 0263748.pdf 1 17-1-2 2 16:30:49 Bijna jarig? Vraag geen kado maar een donatie. Vraag je gasten omdonaties voor kankeronderzoek. Met jouw feestje komt de dag dichterbij dat niemand meer hoeft te sterven aan kanker Kijk op kadoneren.nl Aangeboden door Pieter en Hellen Broersen. 0264073.pdf 1 17-1-2022 13:46:24 Hoofdstraat 267b | Sassenheim 0252 23 27 70 | eetcafedevoogd.nl Wij zorgen voor lekker en gezellig eten CAFÉ | RESTAURANT Duurzame gerechten - Inspiratie en ingrediënten uit wereldkeukens - Heerlijke speciaalbieren - Vrijdagmiddagborrel met hapjes van het huis 0264435.pdf 1 17-1-2 2 15:03:47

HC HISALIS • MAGAZINE 2022 13 HISTORISCHE FOTO'S

0263186.pdf 1 19-1-2022 11:53:18 Heereweg 240 Lisse Tel: 0252-413672 www.tergouwschoenen.nl Voet- en schoenenspecialist 0263485.pdf 1 17-1-2022 14:20:28 0263581.pdf 1 17-1-2022 13:50:08 0264056.pdf 1 17-1-2 2 15:18:4

HC HISALIS • MAGAZINE 2022 15 TERUGBLIK IVO BREUKERS TERUGBLIK Niet alleen de staat van het clubgebouw en kleedruimten waren verre van optimaal, óók de staat van de vereniging was voor verbetering vatbaar. Een vereniging met ongeveer 180 leden, met een zeer zwakke financiële positie en met veel onvrede onder de leden. Onvrede over bijna alles. Tijdens een tumultueus verlopen algemene ledenvergadering stapten zowel de toenmalig voorzitter als penningmeester op en was er een bestuursvacuüm ontstaan. Marcel Vlek, echtgenoot van een van de speelsters van de dames Veterinnen, stelde zich verkiesbaar als voorzitter. De TC bleef in handen van het bestuurslid Ellen Meeuwissen, er werd een nieuwe penningmeester gevonden en ikzelf werd algemeen bestuurslid. Tot overmaat van ramp hebben wij als bestuur Heren 2 uit de competitie moeten terugtrekken wegens wangedrag. Kortom, een roerige tijd met volop uitdagingen. Echter, met veler inzet wist de vereniging de weg omhoog in te slaan. Dankzij de vele vrijwilligers, sponsoren en medewerking van de gemeente Lisse kon Hisalis in de loop der jaren blijven groeien. Dit resulteerde o.a. in het bouwen van een nieuw clubgebouw en kleedruimten in 2001. Het oude, volledig versleten kunstgrasveld werd vervangen door het eerste semi-waterveld van Nederland. Er werd een G-hockey afdeling opgetuigd met een eigen kunstgrasveldje. In 2007 werd het clubgebouw uitgebreid en werd er een etage op de nieuwbouw geplaatst om verhuurd te worden aan de buitenschoolse kinderopvang B4Kids, wat nu SKOL is. Het oude grasveld was inmiddels een kunstgrasveld geworden. Enkele jaren geleden is dit veld een slag gedraaid en is er een derde kunstgrasveld aangelegd. Hisalis –50 jaar jong– een hockeyvereniging met circa 650 leden en een prachtig sportcomplex is klaar voor de volgende decennia. Met sportieve groet, Ivo Breukers – oud bestuurslid en erelid Halverwege de jaren ’90 ben ik met mijn gezin in Sassenheim komen wonen en zijn mijn echtgenote en later mijn kinderen gaan hockeyen bij Hisalis. Dat was in de tijd dat er nog gespeeld werd op een hobbelig grasveld en een kaal en versleten kunstgrasveld. De tijd van het ‘oude’ clubgebouw, toen nog gesitueerd ter hoogte van de tennisvereniging. Een gedateerd clubgebouw met dito kleedruimten. De bestuurskamer mocht op enig moment niet meer gebruikt worden wegens instortingsgevaar van het dak. Douchen deed men liever niet onder het koude straaltje water…

Wij repareren alle gerenommeerde merken WASMACHINE STUK? ELECTROWORLD.NL DE RADIOBEURS Kanaalstraat 79 | Tel 0252 412176 | radiobeurslisse.nl 0263708.pdf 1 18-1-2022 11:26:03 0263921.indd 1 21-1-2022 9:33:23

HC HISALIS • MAGAZINE 2022 17 TERUGBLIK MARC GEERTS TERUGBLIK Vele vriendschappen zijn in die periode ontstaan en bestaan nog steeds. Dat is een van de mooiste dingen van hockey, de vriendschap tussen spelers, ouders en bestuurders. We hebben de clubcrisis zoals Ivo Breukers in zijn verhaal omschrijft overleefd en dat werd eigenlijk de “herrijzenis uit de as” van Hisalis. Een nieuw bestuur startte met veel elan en alle commissies werden eindelijk ingevuld. Samen met een leuke groep ouders zijn wij de sponsoring gaan oppakken. Met redelijk succes want in een paar jaar tijd hing het veld vol met borden, werden er vele lange termijncontracten afgesloten en kwam het benodigde geld voor groei binnen. De succesvolle geranium actie werd geboren op initiatief van Bert de Jong en het grote kerst gala kwam er. In die tijd ben ik ook als trimhockeyer begonnen, wat ik een paar jaar heb gedaan, totdat golf de voorkeur kreeg. Onze drie kinderen hebben van jongs af aan bij Hisalis gehockeyd. Wij hebben de meiden gecoached in diverse teams en jaren. Het leukste jaar (‘-06-‘07) werd het jaar van MC1-team, die door een speciaal verzoek van Bert de Jong bij de KNHB, bij wijze van uitzondering mee mochten doen om zich te plaatsen voor de subtop. Plaatsing werd een feit en aan het einde van het seizoen werd de kampioensbeker omhooggehouden. Elke week stonden alle ouders bij de wedstrijden langs de lijn, ook de uitwedstrijden! Heel wat leuke feestjes en weekend/hockey kampen zijn er geweest. En iedereen ging mee, ook de andere kinderen uit de gezinnen. Het was een prachtige periode voor iedereen. In 1983 kwamen Sylvia en ik in Lisse wonen. Sylvia heeft altijd gehockeyd en werd direct lid van Hisalis en ging spelen in Dames 1. Wij leerden snel een leuke groep hockeyers kennen met als gevolg dat we een mixed toernooi gingen spelen in Maastricht, waar ik als oud ijshockeyer voor het eerst de hockeystick ter hand heb genomen. Op enig moment kwam Heren 1 zonder coach te zitten en liep het eigenlijk een beetje vast. Toen heb ik samen met Michiel van der Borg (vader van Karst) Heren 1 op sleeptouw genomen. Niet vanuit hockeykennis maar meer vanuit enthousiasme. Zo leerde ik mijn aanstaande schoonzoon eerder kennen dan mijn dochter hem ontmoette! Na 10 jaar de sponsorcommissie gedaan te hebben, ontstond er een crisis bij het bestuur, net toen de laatste grote nieuwbouw op het programma stond. De aanbesteding was al geweest en de voorzitter stopte abrupt. Omdat ik in de renovatie en onderhoud markt werkzaam was, heb ik op aandringen van enkele leden, de voorzittershamer overgepakt om de uitbouw van het clubhuis te besturen. Samen met Fred van den Heuvel (ook uit de sponsorcommissie) hebben we toen de grote uitbouw tot een goed einde kunnen brengen. Toen mijn kinderen gingen studeren en elders gingen hockeyen, heb ik het stokje aan Hidde van der Wal overgedragen. Wij hebben een prachtige tijd gehad bij Hisalis, waarin er door samenwerking en door vele handen en enthousiasme, successen behaald zijn en vriendschappen zijn ontstaan. Ik kijk er met veel voldoening op terug! Hisalis is nu 50 jaar, wat een geweldige mijlpaal. Gefeliciteerd en ik wens de club en al haar leden nog vele mooie jaren toe, met voor later ook weer prachtige herinneringen. Marc Geerts Voorzitter 2006-2009 Ere-lid

De Hypotheekshop Sassenheim 0252746001 Lisse661@hypotheekshop.nl Hortuslaan 6A, Sassenheim De Hypotheekshop Lisse 0252 746007 Lisse661@hypotheekshop.nl Kanaalstraat 51, Lisse De Hypotheekshop Leiden Oost 0713040000 Leiden660@hypotheekshop.nl Meijestraat 1, Leiden  Eugenie van der Linden  Marta Klement Duidelijk verhaal Al sinds 1991 kan iedereen bij De Hypotheekshop terecht voor een duidelijk verhaal over hypotheken, pensioenen en verzekeringen. Ze zijn volledig onafhankelijk en vergelijken hypotheken, rentetarieven en voorwaarden van vrijwel alle geldverstrekkers, verzekeraars en pensioenfondsen. Rémon Grimbergen, Maxim Visscher, John van Overloop en Robert Paul van Wijngaarden hebben ieder 20 jaar ervaring in het vak, geven je ongekleurd advies en een duidelijk antwoord op elke financiële vraag. ‘Het hele traject is snel en vakkundig doorlopen met een duidelijk advies. Zo goed en deskundig geholpen. Neemt de tijd voor je en alle vragen kunnen gesteld worden.’ De reviews van de klanten van Hypotheekshop Lisse-Voorhout, Leiden Oost en zojuist geopend op locatie Sassenheim zijn op advieskeuze overduidelijk: Deze hypotheekadviseurs slagen er samen met hun team in om mensen bij de aankoop van hun huis te begeleiden door het hele traject op zich te nemen en de klant te ontzorgen. Waarom de Hypotheekshop? Ze nemen jouw persoonlijke situatie en toekomstplannen hiervoor als uitgangspunt. Zo vinden ze de beste hypotheek die bij je inkomen en je nieuwe huis past. Zij zorgen voor betaalbare, verantwoorde maandlasten en voorwaarden die passen bij jouw persoonlijke situatie. Nu, maar ook later. Of dit nu gaat om een aankoop, een verbouwing financieren, opnemen overwaarde of om het oversluiten. Zij regelen het allemaal. Voordelen De Hypotheekshop?  Onafhankelijk financieel advies  Jouw persoonlijke situatie als startpunt  Ruimste keuze in geldverstrekkers  Een verantwoorde en betaalbare hypotheek  Duidelijk over kosten  Korte lijnen met de adviseur  Alles snel geregeld en altijd een duidelijk verhaal!’’ Nummer 1 & 3 Hypotheekadviseur 2021 Top 5 Hypotheekadvieskantoor 2021 Nummer 1 Hypotheekadvieskantoor 2020 Nummer 1 & 2 Hypotheekadviseur 2020 Top 3 Beste Hypotheekadviseur 2019 DE KOFFIE STAAT KLAAR

HC HISALIS • MAGAZINE 2022 19 TERUGBLIK HIDDE VAN DER WAL TERUGBLIK Ja dat was een mooi moment van glorie, waar bijna twaalf jaar geleden op vrijdagmiddag 24 september 2010 om 17.00 uur het nieuwe semi- -waterveld officieel werd geopend door de toenmalige wethouders Bas Brekelmans en Adri de Roon. De beregeningsinstallatie moest Hisalis zelf financieren. Met een groots opgezette loterij, waar je onder andere een Vespa scooter kon winnen, werd de gewenste €35.000 opgehaald. Dit was een mega-prestatie. En dit is ook precies wat een echte vereniging zo uniek maakt. Samen sterk en samen moeilijke uitdagingen fixen in een veilige, dynamische en sportieve omgeving. Ik heb een geweldig mooie tijd gehad als voorzitter met een zeer actief bestuur en herinner me erg veel mooie momenten. Denk aan het prachtige 40-jarig Hisalis jubileum met erg veel leuke activiteiten. Denk aan het nieuwe tweede veld en een derde veld wat we konden realiseren. Sportief was het natuurlijk een feest om zoveel kampioenen te mogen huldigen. Zeer trouwe vrijwilligers in het zonnetje te mogen zetten. Trouwe, loyale en gulle sponsoren waar we altijd op kunnen rekenen. Mooie toernooien, het jaarlijks jeugd kerstfeest, geranium actie, veilingen, opleidingen scheidsrechters, trainingen, bardiensten en natuurlijk het weekend met prachtig hockey voor jong en oud. De club die van de leden is en die ook sociaal zeer betrokken willen zijn bij de G-Hockey. De club die er financieel solide voorstaat. De club die altijd gezelligheid creëert. De club die gedraaid wordt door een leger aan zeer toegewijde vrijwilligers, die hun club steeds weer vooruitduwen met nieuwe impulsen en daarmee de nieuwe toekomst weer bestendigen. Sociaal, professioneel, sportief en betrokkenheid is wat Hisalis zo sterk maakt. En als je na vijf jaar voorzitter afzwaait is het mooi te weten dat elk jaar ook de Wim Schwarz beker aan iemand wordt uitgereikt die Wim’s gedachtengoed hoog in het vaandel heeft staan. Hij zei “niet ik maar de club staat centraal”. Ik wens de mooiste hockeyclub van Nederland oneindig veel sportieve successen in een super gezellige ambiance. Sportieve groeten van jullie ex-voorzitter Hidde van der Wal. “Beste leden, ouders en/of verzorgers, na jaren plannen en voorbereiden is precies aan het begin van het nieuwe hockeyseizoen het nieuwe semi-waterveld bij Hisalis in gebruik genomen.” Zonder goed veld, geen tophockey!

Scoor een mooie bonus voor H.C. Hisalis € 1.000 Clubbonus als je een nieuwe Volvo koopt bij Stern Hillegom. Of € 500 bij een Volvo Selekt occasion. Kijk op stern.nl/volvo voor meer informatie Arnoudstraat 3, 2182 DZ HILLEGOM | www.stern.nl/volvo 0263744.pdf 1 17-1-2022 14:21:09 A.G.J.C. VAN BREDA B.V. AANNEMERSBEDRljF 0263747.pdf 1 17-1-2022 15:11:34

HC HISALIS • MAGAZINE 2022 21 TERUGBLIK Het biertje smaakte goed die eerste zondag dat ik op de club was, het zal in april 2011 zijn geweest. Niet lang daarna liet ik mij strikken om deel uit te gaan maken van de doorstart van het team van de Heren Veteranen. Bij een introductie, geregeld door Falco Paul, met alle potentiële gegadigden voor het team, sprak Falco de voor mij legendarische woorden dat als we gingen spelen er niet gevochten mocht worden en dat we vooral sportief moesten zijn. Nu, vechten op een hockeyveld dat kwam toch niet in mij op. Ja, vroeger toen we met Rapid tegen Dordrecht speelde was het wel eens onrustig. “Hoe dichter bij Dordt hoe rotter het wordt” dat was een bekende uitspraak (die mij overigens mijn enige rode kaart in mijn hockeyleven opleverde), maar echt vechten etc. dat kwam niet in ons op. We hebben jarenlang leuke potjes gespeeld en de meeste weten nu ook wat een “Kareltje” is. Al snel maakte ik deel uit van de sponsorcommissie en toen Hidde in 2013 aan mij vroeg of ik zijn opvolger wilde zijn vond ik dat een hele eer. In november 2014 heb ik van Hidde het “stickje” overgenomen en met veel plezier zijn we met het bestuursteam aan de slag gegaan. Het is een leuke en ook een hele leerzame periode geweest. Te veel om alles op te noemen, maar als hockeyende voorzitter maak je toch ook leuke dingen mee. Jocelyn Flippo heeft mij ooit eens bestraffend toegesproken bij een uitwedstrijd tegen de Strawberries. Volledig gelijk natuurlijk, want kwaad je stick op de grond gooien nadat je bent terug gefloten voor buitenspel kan natuurlijk niet. Dat doe je niet als hockeyer en zeker niet als voorzitter. Terecht, alleen fluiten voor buitenspel, dat was toch al 30 jaar geleden afgeschaft… Er is veel gebeurd in de jaren tot aan november 2019. Onderhandelingen met de gemeente Lisse over de zelfwerkzaamheid aan ons JAN KAREL STERKENBURG TERUGBLIK terrein, wat uiteindelijk heeft geleid tot een overeenkomst. Vanaf januari 2020 konden we het onderhoud in eigen beheer gaan doen. Daar waren we heel blij mee! En ja, ook punten die Hidde al eerder aanhaalde in zijn verhaal, de kampioenen huldigingen op de Olmenhorst familiedag van de kampioenen, de topverkopers van de geraniumactie, het starten van veilingen voor een bijdrage aan het waterveld en de verbouwing van het bargedeelte en de keuken, de onthulling van het Riet Austie-plein en noem maar op. Soms ook mindere zaken wanneer er leden vermaand toegesproken moesten worden, een vereniging is net als het echte leven. De actie van de Heren 1 van Voorhout in de beslissingswedstrijd om de promotie/ degradatie tegen ons Heren 1, om van het veld te lopen nadat de coach het niet eens was met een beslissing van de scheidsrechter zal ik ook niet snel vergeten. Het positieve hieraan was dat het restant van de wedstrijd de week erna uitgespeeld werd en dat we derhalve weer een mooie baromzet hadden! In die tijd waren de trainingen op de donderdagavond samen met de Trimmers 1 en 2 een klein feestje. Het is maar goed dat we voor ons zelf een vaste sluitingstijd aanhielden. In 2018 heb ik aan Olaf gevraagd of hij mijn opvolger wilde worden, de rest is geschiedenis. We staan nu aan de vooravond van de activiteiten rondom het 50-jarig bestaan. Een mooi programma met veel activiteiten voor jong en oud. Hisalis een “echte gezellige familieclub” Jong, springlevend met een mooie toekomst!! Jan Karel Sterkenburg Voorzitter 2014-2019. Het was in 2011 denk ik dat Hidde aan mij vroeg om eens bij Hisalis te komen kijken, “een echte gezellige familieclub” zoals hij het omschreef. Nu had ik vanaf mijn 11de tot mijn 25ste bij Rapid in Gorinchem gehockeyd en kende vandaar uit wel het reilen en zeilen bij hockeyclubs. Ook later toen ik bij Zwart-Wit in Breda speelde.

HC HISALIS • MAGAZINE 2022 VOORWOORD 22 HOEK BETER LEVEN MET GROEN zame aannemer ‘om de hoek’, en het onderhoud van het sportcomplex van de familiehockeyclub in uitvoering heeft. Wie is HOEK Maak in vogelvlucht kennis met HOEK, het leukste groenbedrijf in de regio. In 1943 zijn wij begonnen als hovenier en gegroeid naar veel meer dan dat. We zijn een bedrijf dat continu meegroeit en vooruitkijkt. Met ons team van mensen vanuit drie vestigingen in Ursem, Voorhout en Zoetermeer onderhouden we woonwijken. We ontwerpen en realiseren sport- en speelterreinen. We verzorgen de aanleg en het onderhoud van tuinen en parken in de leef-, werk- en zorgomgeving. We geven de buitenruimte meerwaarde met groen – en doen dat met speciale aandacht voor bomen, biodiversiteit en natuurontwikkeling. Duurzame samenwerking HOEK en Hockeyclub Hisalis 1 januari 2020 is HOEK gestart met het onderhouden van de drie kunstgras hockeyvelden en het omliggende groen op het sportcomplex van Hockeyclub Hisalis. En zo is HOEK ook trotse sponsor van de club. Klimaatverandering is actueler dan ooit, de aarde warmt steeds meer op, de zeespiegel stijgt, en we zien dichtbij en wereldwijd steeds vaker extremere weerbeelden. HOEK en Hisalis ontmoeten elkaar in het belang van duurzaam en verantwoord onderhoud aan het sportcomplex. Waar jong en oud zich begeeft. Waarbij de velden vanzelfsprekend in topconditie moeten zijn, en de veiligheid van de spelers is gewaarborgd. HOEK is verheugd dat zij als beste uit de bus is gekomen als duur-

HC HISALIS • MAGAZINE 2022 23 HOEK Onze missie Een groene wereld is een betere wereld. Het is onze missie om de wereld met elkaar mooier te maken en mensen te laten genieten van groen. Duurzame, vernieuwende oplossingen bedenken we samen met partners die de wereld ook een stukje mooier willen maken! Duurzaamheid zit in ons DNA. Wij omarmen de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen voor 2030 en laten zien dat het anders kan. Zo realiseren wij voor onze klanten – gemeenten, bedrijven, instellingen en verenigingen – groene, innovatieve, duurzame oplossingen. Daarbij staat de mens centraal. Het resultaat: een groene omgeving waarin het beter leven is. Nu en in de toekomst. Green Deal Sportvelden Specifiek voor de sport is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen diverse partijen met als doel om geen gewasbeschermingsmiddelen meer te gebruiken op sportvelden. De Green Deal is gesloten omdat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen gevaar met zich meebrengt voor mens, dier en milieu. De overheid onderschrijft dit en heeft een verbod ingesteld op het professioneel gebruik van deze middelen op verhardingen zoals geasfalteerde speelvelden, trottoirs of tribunes bij sportaccommodaties, maar ook het gebruik in beplantingen bij sportaccommodaties. Wat doet HOEK precies op het sportcomplex Ons team vakmensen houdt het Hisalis sportcomplex groen en leefbaar voor alle gebruikers. De velden houden wij in topconditie om topprestaties mogelijk te maken. Alle gebruikers van het sportcomplex doen ertoe; hockeyspelers, vrijwilligers, bezoekers, clubleden in het algemeen, gebruikers van het openbare groen, huurders van de locatie, kortom iedereen die op het complex iets te zoeken heeft. Maak gerust eens een praatje met onze mensen, stel een vraag als je ons op het sportcomplex aan het werk ziet. Wij vertellen met plezier welke werkzaamheden wij uitvoeren. Zoals borstelen van de velden, velden behandelen tegen alg, maaien van het gazon rondom het hoofdveld, velden schoonblazen, maaien van de ruigte langs de velden, knippen van de hagen, mollenbestrijding, drainage inspecteren en doorspuiten, onkruidbeheersing van verhardingen. Onze vakmensen vertellen je graag meer vanuit hun passie voor het werk en voor groen. Zorg voor de natuur Onze duurzame ambities lopen als rode draad door het werk in uitvoering. HOEK is gecertificeerd op niveau 5 van de CO2-prestatieladder en beschikt over een ISO-14001 milieubeleid; HOEK is lokaal ‘om de hoek’ binnen een straal van 2,5km van het sportcomplex gevestigd. Dit betekent beperkte transportbewegingen en verminderde CO2-uitstoot. Wij voeren een ‘quick scan’ uit vóór aanvang van de werkzaamheden op de eventuele aanwezigheid van nesten of beschermde plantensoorten. Algen bestrijden wij op ecologische wijze met een mengsel van micro-organismen. Onkruidbestrijding op verharding gebeurt met heet water en hete lucht. Wij investering in schoon materieel en tanken met HVO-diesel. Dit is een biologisch afbreekbare diesel, bestaand uit herwinbare grondstoffen (plantaardige afvalolie uit de voedingsindustrie), om een forse CO2-reductie te realiseren ten opzichte van fossiele diesel. Onze machines en tractoren zijn uitgerust met bio-olie en gesmeerd met MicPol®-technologie (biologisch afbreekbaar zodat geen gevaar bestaat voor vervuiling van bodem, grond- of oppervlaktewater).

HC HISALIS • MAGAZINE 2022 24

HC HISALIS • MAGAZINE 2022 25 FOTOCOLLAGE

Heereweg 234, 2161 BR Lisse 0252 411 665. info@eetcafelef.nl www.eetcafelef.nl DINER ONTBIJT LUNCH BORREL FEEST 0263577.pdf 1 21-1-2022 9:37:31 SECURITY FLEXTEAM LEIDSESTRAAT 124-C HILLEGOM | 0252-528277 WWW.FLEXTEAM.NL Maatwerk in veiligheid  mobiele surveillance  objectbewaking/receptiediensten  evenementenbeveiliging en begeleiding  meldkamer  risico-analyse en advies  samenwerkende specialisten 0263578.pdf 1 21-1-2 2 10:39:38 06 - 57 35 42 87 info@vanoverbeekedakwerken.nl www.vanoverbeekedakwerken.nl • Dakrenovatie • Nieuwbouw • Pannendaken • Platte daken • Zink- en loodwerk • EPDM en bitumen • Dakgoten  0263582.pdf 1 17-1-2022 13:35:04 Sinds mijn jeugd ben ik vele jaren lid geweest van Hisalis en heb hier vele mooie momenten meegemaakt. Het is daarom extra bijzonder dat ik in deze jubileumuitgave reclame kan maken. Bij deze wens ik Hisalis nog vele mooie jaren toe en jullie allen veel deukvrije kilometers. TOCH EEN DEUKJE? Kijk op www.dewaarduitdeuken.nl of bel voor een vrijblijvende afspraak 06 14 334 334. Hartelijke groet, Robbert de Waard 0263790.pdf 1 18-1-2 2 12:11:26

HC HISALIS • MAGAZINE 2022 27 KEEPERS “GOALKEEPERS ARE AMAZING PEOPLE” Waarom ben je gaan keepen? Vroeger was ik een speler die alle posities in het veld leuk vond o.a. ook het keepen. Omdat ik -samen met twee anderen meiden- het keepen leuk vond en ook het een beetje kon, zat ik in een roulatieschema voor de wisselkeep. Vanaf de eerste jaars B (14 jaar) waren er geen andere meiden meer die ook op doel wilden en konden. Zo had ik voor mijzelf en in overleg met de coach besloten om te gaan keepen, want ik was de enige die het wel leuk vond en het keepen lukte ook nog aardig. Sindsdien kreeg ik keeperstraining en de rest is geschiedenis. -Laura Naam: Laura Vos Leeftijd: 30 Team: Dames 1 Aantal jaar hockey: 25 Aantal jaar keeper: 16 8 jaar bij Hisalis D1 Naam: Yorik Dijkhuis Leeftijd: 18 Team: Heren 1 Aantal jaar hockey: 13 Aantal jaar keeper: 9 2,5 jaar bij Hisalis H1 Waarom ben je gaan keepen? Keepen is voor mij altijd een manier om mijn agressie te uiten. Wanneer ik een enorm zware vervelende dag heb gehad en ik dat pak aantrek valt dat allemaal weg. Mijn eigen wereld waar ik alles doe om dat doel schoon te houden. In het begin waren er twee andere redenen. In de E en de D hadden we een schema met iedere week een andere keeper. Ik was de betere keeper en daarbij vond ik vanaf het begin keepen het leukst. Maar ook had ik in die eerste jaren vaak last van mijn knie, waardoor ik met pijn in het veld stond, terwijl ik er bij het keepen geen last van had ... 1+1=2 -Yorik Elke keeper waar je mee zou praten zal deze zin kennen. Maar waarom zijn keepers amazing? Het keepersvolk is knettergek. Het keepersvak is een vak apart. Iemand die vrijwillig op goal gaat staan om de hardste ballen te stoppen en verder de hele wedstrijd in zijn uppie staat …. Er zijn niet veel mensen die dat willen en daarom moet je die “knettergekken” koesteren. Maar helaas zien wij, Laura Vos en Yorik Dijkhuis, keeperstrainers en keepers uit de senioren toch een vermindering in dit geweldige volk. En dat vinden wij natuurlijk onwijs jammer, want je hoeft in het clubhuis alleen maar de “keepersmuur” te bekijken om te zien hoeveel fun we altijd hebben met alle keepers bij elkaar!

Op zoek naar talent dat jouw organisatie laat groeien? Optimum Recruitment gaat persoonlijk op zoek naar de perfecte ‘match’! marjelle@optimumrecruitment.nl 06 15 15 66 60 www.optimumrecruitment.nl 0263745.pdf 1 17-1-2022 14:21:58 GRAIN feliciteert Hisalis met 50 jaar hockey in de Bollenstreek! Heereweg 331, 2161 BL Lisse 0252-22 30 00 ✉info@grain.nl www.grain.nl GRAIN Grafische Realisatie: Drukwerk en promotie op maat. Advies, ontwerp en begeleiding van ál je grafische produkties. Wij verzorgen de realisatie: van idee tot eindprodukt. 0264084.pdf 1 20-1-2022 11:35:09

HC HISALIS • MAGAZINE 2022 29 Wat is jouw meest geweldige redding? Hoe langer je keept hoe vaker je gaat merken dat reddingen gewoon zijn wat ze zijn, je went er aan. Dat is ook goed, want daardoor ga je niet te snel naast je schoenen lopen omdat je denkt dat je de beste bent. Vaak steken voor mij de reddingen met veel rebounds erboven uit. Maar één redding zal mij altijd bijblijven. De eerste keer dat ik in mijn leven een strafbal stopte!! De adrenaline die je dan door je lichaam voelt schieten en de blijdschap die je voelt! Dat geeft zo’n kick, dat is niet te omschrijven … -Yorik KEEPERS Wat is jouw meest geweldige redding? Dat was in een uitwedstrijd tegen Loenen dames 1. Het was een spannende en harde wedstrijd en aan beide kanten waren veel kansen. Loenen was opnieuw in de aanval en kwamen via de linkerkant de cirkel binnen, over de achterlijn. Ik probeerde mijn spelers te sturen, maar het lukte mij niet meer om te voorkomen dat de aanvaller de bal voorgaf richting de strafbalstip. Op dat moment stond ik bij mijn linkerpaal en de speler op de stip speelde de bal rechts omhoog, richting het doel. Ik stapte uit naar rechts en dook de bal uit de lucht. De 1-1 had ik voorkomen! Het maakt niet uit wat voor redding je maakt, elke redding is een belangrijke en geweldige redding. Sowieso is het voorkomen van doelpogingen leuk, vooral als je daarna de frustratie van de tegenstander ziet! -Laura Wat voor rol heb je als keeper in het team? Als keeper heb je vaak een sturende rol. Dat komt doordat je overzicht hebt en snel kan zien waar de ruimte ligt of waar het mis gaat. Het is erg belangrijk dat een keeper zijn/haar spelers aanstuurt. Zonder coaching vanuit een keeper weten spelers niet welke man hij of zij moet verdedigen en welke keuze een hij of zij moet maken. Ik zorg er voor dat mijn spelers goed de mannetjes dekken, ik coach mijn spelers of er iemand in de rug loopt en of ze kunnen opendraaien zonder dat er meteen een aanvaller erbij kan stappen. -Laura Wat voor rol heb je als keeper in het team? Een keeper stopt de ballen. Tenminste dat denken mensen vaak. Maar toch heeft een keeper nog een heel belangrijke andere rol in het veld. Je stuurt je team aan, motiveert en coacht. Je leeft met je team mee zonder dat je met je team mee naar voren kunt. Jouw team kan zonder jou de winst wel vergeten. Met jouw overzicht weet je namelijk precies waar iedereen moet staan en dus kun jij ze goed neerzetten. -Yorik

2e Poellaan 42 • 2161 CJ Lisse • 0252-417175 www.garagevanleeuwen.com Ook voor betrouwbare occasions Vertrouwd voor het beste onderhoud! Vertrouwd, voor het beste onderhoud! Garage van Leeuwen r u 2e Poellaan 42 • 2161 CJ Lisse • 0252-417175 www.garagevanleeuwen.com Ook voor betrouwbare occasions Vertrouwd voor het beste onderhoud! Vertrouwd, voor het beste onderhoud! Gar ge van Lee 0263769.pdf 1 18-1-2022 11:42:49 De mooiste droogboeketten uit de Bollenstreek! www.roselin.nl C M Y CM MY CY CMY K Advertentie-Hisalis.pdf 1 23-11-2021 13:37 BANDEKO AUTOBANDE - AUTOSERVICE - AUTOSCHADE Vennes t raat 33 2161LE L ISSE 0252-419301 l i sse@bandeko.nl Maandag - Vri jdag 08:30-17:30 Zaterdag 09:00-12:00 APK Reparat ie Airco Autoschade Kentekenloket WWW.BANDEKO.NL Bezoek onze webshop 0263601.pdf 1 17-1-2022 15:07:11 Hoofdstraat 138 2181 EH Hillegom 0263817.pdf 1 18-1-2 2 16:25:31 0263953.pdf 1 21-1-2022 9:39:30 Last van een blessure? Snel weer op de been door:  Diagnostiek en Echografie  Sportfysiotherapie  Sportmedisch advies Vivaldistraat 67 A | 2162AB Lisse | 0252-421147 | info@bootenbroersen.com www.bootenbroersen.com 0264000.pdf 1 17-1-2 2 13:56:30

HC HISALIS • MAGAZINE 2022 31 KEEPERS Wat maakt het keepen voor jou zo speciaal? Het feit dat iemand zelf ervoor kiest om op doel te gaan staan en die harde ballen tegen wil houden is al aardig speciaal! Maar wat er verder bij komt kijken maakt het keepersvak nog bijzonderder. Soms maak ik wel eens de opmerking dat een keeper “op een eigen eilandje zit”. Ik bedoel daar niet mee dat een keeper alleen in het doel staat. Maar ik bedoel dat een keeper een andere beleving van de wedstrijd kan hebben dan de spelers. Even een voorbeeld: Mocht het team met 10-0 voor staan, maar er rolt toch 1 bal het doel in, kan de keeper ondanks de 10-1 winst de balen hebben van de wedstrijd. Keepen is daarom een verantwoordelijke taak. Een keeper moet harde ballen tegen houden, heeft een belangrijke rol in de verdediging en als hij/zij een foutje maakt kan het cruciaal zijn. Een keeper moet soms in een splitsecond klaar staan voor het team en het team er bovenop houden door het doel schoon te houden. Door een goede redding te verrichten kan je, je eigen team een boost geven om door te gaan tot het laatste fluitsignaal. De kik die daarbij komt kijken vind ik erg gaaf. Vaak na een prachtige redding krijg ik kippenvel, vooral als iedereen om je heen staat te juichen, dat geeft een heerlijk gevoel. Een keeper kan dus de wedstrijd maken, heeft een verantwoordelijke taak en beleeft een wedstrijd op zijn/haar eigen manier (eigen eiland) en dat vind ik speciaal aan het keepen. -Laura Wat voor rol heb je als keeper in het team? Poeh, waar begin je bij zo’n vraag als je al zo lang als je je kunt herinneren keeper bent? Hoe vaak het ook gezegd wordt dat de keeper deel uitmaakt van het team, toch komt het er af en toe op neer dat je een “één-mans-leger” bent en je je dat ook echt voelt. Dan is het jij en jij alleen tegenover die man met de bal. Je voelt de tijd wat langzamer gaan, voelt je rustig worden, maakt de actie en stopt die bal! Je zoekt nog even oogcontact met de overweldigde aanvaller om te genieten van zijn verbaasde blik … Keepen is knettergek. Keepen is ups-and-downs. Keepen is genieten. -Yorik 5.Waarom is het keepersvak een echte aanrader? Los van het feit dat het natuurlijk super gaaf is om de hoop in andermans schoenen te zien zakken na een heerlijke redding, zijn er wat mij betreft nog drie goede redenen. Ten eerste, en dit heb ik zelf heel erg ervaren, is dat je zelfvertrouwen van het keepen een enorme boost krijgt. Mentaal gezien, omdat je leert heel goed om te gaan met verlies ( je kunt nou eenmaal nooit alle ballen stoppen), maar ook fysiek gezien omdat je pijngrens wordt verhoogd. Die ballen gaan nou eenmaal niet allemaal langs je :-) En tenslotte is er nog één ander heel belangrijk punt en dat is dat, ook al ben je als keeper een een-mans-leger binnen je team, er altijd nog een ander waanzinnig team is waar je bij hoort. Het Hisalis keepersteam. Een team van individuen die elkaar maar al te goed begrijpen, want Goalkeepers zijn niet voor niets AMAZING people! -Yorik 5.Waarom is het keepersvak een echte aanrader? Zoals ik al bij vraag vier al aangaf, is de kik die bij het keepen komt kijken echt gaaf. Keepen is niet alleen maar stil staan op doel en af en toe een balletje tegenhouden. Er komt veel meer bij kijken. Als keeper ben je belangrijk en onmisbaar binnen het team. Je hebt een verantwoordelijke taak en je kan je team op een positieve manier motiveren en strijdlust geven door geweldige reddingen te verrichten. Daarom zeg ik dat keepen een echte aanrader is, het keepersvak is bijzonder en wacht maar totdat je bij de keepersfamilie hoort, dan ervaar je echt hoe gaaf het is! -Laura

Bedding House feliciteert Hockeyclub Hisalis met haar 50-Jarig Jubileum! Bedding House groeit en heeft regelmatig interessante vacatures. Kijk op www.beddinghouse.com/nl/vacatures. Bedding House feliciteert Hockeyclub Hisalis met haar 50-Jarig Jubileum! Bedding House groeit en heeft regelmatig interessante vacatures. Kijk op www.beddinghouse.com/ l/vacatures. Hisalis - Advertentie.indd 1 14/01/2022 09 0264723.pdf 1 19-1-2022 11:55:13

HC HISALIS • MAGAZINE 2022 33 JEUGDBESTUUR JEUGDBESTUUR Hockeyclub Hisalis bestaat 50 jaar, dat moeten we natuurlijk gezamenlijk vieren! Wij als Jeugdevents doen daar zeker aan mee… Sinds afgelopen jaar heeft het Jeugdbestuur een nieuwe naam gekregen, namelijk Jeugdevents. Daarmee is het nu extra duidelijk dat wij echt staan voor de leuke evenementen voor de jeugd. Denk hierbij aan de filmavonden voor de C- en D-jeugd, de pannenkoekenmiddag voor de allerkleinste hockeytoppers, hockeytoernooitjes, de Pietentraining en -disco rond 5 december in samenwerking met de jongste jeugdcommissie en als klapper waar iedereen elk jaar naar uitkijkt: de TENTENNACHT! Ook dit jaar hebben we, als de COVID het toelaat, allemaal leuke activiteiten op de planning staan. We krijgen een druk lustrumjaar! Een aantal bekende evenementen slaan we dit jaar zeker niet over maar er is ook ruimte voor wat vernieuwing. En daar hebben we flink over gebrainstormd… Dus laat je verrassen. Ook vinden wij als Jeugdevents het leuk om elk jaar wat nieuwe enthousiastelingen toe te voegen aan ons bestuur. Zo komen we elke keer weer op nieuwe ideeën met elkaar. Dus ben je +/- 16 jaar (of ouder) en lijkt het je leuk om lid te worden van Jeugdevents laat het dan weten aan een van ons. Spelende leden binnen de Jeugdevents zijn: Boudewijn Broersen, Kim de Munk, Lucas van Riet, Mats de Bruin, Pien Omvlee, Puck Schoonderbeek, Sophie Meijer, Ties Flippo, Vera Bemelman & Veerle de Nes. Daarnaast hebben we nog een paar toppers binnen de Jeugdevents die ondertussen niet meer lid zijn bij de club maar nog wel graag leuke evenementen willen organiseren voor de jeugd. Wij hopen dat dit echt een feestjaar wordt voor de hockeyclub! Dat willen we daarom ook graag vieren met iedereen. Wij hebben er in ieder geval al heel veel zin in en zijn er klaar voor! Sportieve groet, Jeugdevents. Lekker aan de patat op de filmavond

Met een assortiment van meer dan 21.000 producten, is Packlinq de webshop voor al jouw verpakkingen en hobbyproducten! 0263919.pdf 1 17-1-2022 15:19:59 Je weet niet wat je ziet (echt niet) Dit zijn kunststof kozijnen (in Lisse), maar dat zou je niet zeggen. Want een kozijn met houtlook van Weru is niet van echt hout te onderscheiden. Maar ondertussen profiteer je wel van superieure isolatie. De isolatie is zo goed dat er interessante subsidiemogelijkheden zijn. En de lage onderhoudskosten maken Weru bovendien voordeliger dan houten kozijnen. Wat wil je nog meer? Kijk op www.ambrakozijnen.nl of bel 0252-83 09 95 dealer en installateur van: Toost 2ehands kleding winkel voor kids en dames in Hillegom. Unieke, toffe en mooie items voor een leuke prijs. Meer informatie Check  ToostHillegom of via www.toosthillegom.nl Voel je thuis bij Toost Hofstraat 2-001 2181AX Hillegom Hoofdstraat 144 | 2171 BK Sassenheim | 0252 211 127 | www.leendertkuijper.nl Verschillende merken en modellen Grenoble C7+ HMB Bosch Active Line middenmotor, 50 Nm • Keuze uit 400 en 500 wh accu • 7 naafversnellingen Hydraulische velgremmen • Continental Ride City anti-lekbanden • Led-verlichting gevoed door accu Verende voorvork en zadelpen • Zithouding rechtop 2799,- Incl. 400 Wh accu Kom langs voor een proefrit PdF_LeendertKuijper_Grenoble_C7_266x390mm.indd 1 26-01-2022 11:19 Hoofdstraat 144 | 2171 BK Sassenheim | 0252 211 127 | www.leendertkuijper.nl Grenoble C7+ HMB Bosch Active Line middenmotor, 50 Nm • Keuze uit 400 en 500 wh accu • 7 naafversnellingen Hydraulische velgremmen • Continental Ride City anti-lekbanden • Led-verlichting gevoed door accu Verende voorvork en zadelpen • Zithouding rechtop 2799,- Incl. 400 Wh accu Kom langs voor een proefrit PdF_LeendertKuijper_Grenoble_C7_266x390mm.indd 1 26-01-2022 11:19 Hoofdstr t 14 | 2171 BK Sassenheim | 0252 211 127 | www.leendertkuijper.nl Veel voorraad = snel rijden! Verschillende merken en modellen Grenoble C7+ HMB Bosch Active Line middenmotor, 50 Nm • Keuze uit 400 en 500 wh accu • 7 naafversnellingen Hydraulische velgremmen • Continental Ride City anti-lekbanden • Led-verlichting gevoed door accu Verende voorvork en zadelpen • Zithouding rechtop 2799,- Incl. 400 Wh accu Kom langs voor een proefrit PdF_LeendertKuijper_Grenoble_C7_266x390mm.indd 1 26-01-2022 11:19 Hoofdstraat 144 | 2171 BK Sassenheim | 0252 211 127 | www.leendertkuijper.nl Veel voorraad = snel rijden! Verschillende merken en modellen Grenoble C7+ HMB Bosch Active Line middenmotor, 50 Nm • Keuze uit 400 en 500 wh accu • 7 naafversnellingen Hydraulische velgremmen • Continental Ride City anti-lekbanden • Led-verlichting gevoed door accu Verende voorvork en zadelpen • Zithouding rechtop 2799,- Incl. 400 Wh accu Kom lan s or een proefrit PdF_LeendertKuijper_Grenoble_C7_266x390mm.indd 1 26-01-2022 11:19 Kom langs voor een proefrit 0263273.pdf 1 28-1-2022 12:03:09 How a Car can make you Smile like a Diamond van Wash&Shine, interieur reiniging, koplamp restauratie tot full d tail en glascoating, welkom bij TWC Lisse info@thewowcompany.nl 0621310370 How a Car can make you Smile like a Diamond van Wash&Shine, interieur r iniging, koplamp r stauratie tot full detail en glascoating, welkom bij TWC Lisse info@thewowcompany.nl 0621310370 info@thewowcompany.nl | 0621310370 64230.pdf 1 18-1-2022 16:35:56

HC HISALIS • MAGAZINE 2022 35 TABE OP WEG NAAR IETS MOOIS...? Heren 1 staat op dit moment bovenaan in de derde klasse. Waar de ploeg de afgelopen jaren al bovenin meedraaide gaat het dit jaar voor de wind. Nog geen puntverlies en 7 punten voorsprong op de eerstvolgende ploeg. Het is dus niet echt verrassend, zeker omdat er in de zomerstop doorgegaan is met trainen en er zodoende door de groep superfit aan de competitie kon worden begonnen. De ploeg: Viereneenhalf jaar geleden zijn de ploeg en ik, als trainer/ coach, aan een project begonnen. Aan mij de mooie taak om van de ploeg, in een gezellige sfeer, een goed spelende hockeyploeg te maken. Aan ambitie en inzet was geen gebrek. We maakten al grote stappen op technisch en tactisch vlak op het oude semi-waterveld. De ploeg is een leergierige en enthousiaste groep. Veel van de spelers zijn ook zelf actief als trainer en/of coach in de jeugd van de club of met andere vrijwilligerstaken. Dat is goed voor de club en zo creëer je een stabiele en positieve hockeysfeer. Nieuw waterveld: Anderhalf jaar geleden is er een prachtig waterveld gerealiseerd en konden we opnieuw werken aan de technische kant van de ploeg omdat een waterveld een extra dimensie, ook wel te noemen een 3D dimensie, aan het spel toevoegt. Toekomst: Voor de nabije toekomst zie ik mooie tijden komen voor Heren 1, wat nu een stabiel spelende ploeg is geworden en mogelijk aan het eind van dit seizoen al de stap naar de tweede klasse kan maken. Nog wel met enig voorbehoud omdat we een aantal zaken , b.v. corona-ontwikkelingen en maatregelen, niet geheel in eigen hand hebben. Maar wat we wel in eigen hand hebben laten we niet meer los! Ook zullen er vanuit de jeugd de komende jaren meer spelers doorstromen en dus kunnen Heren 1 en de club nog mooie jaren tegemoet zien! Hockey en kunst: Sinds 2017 sta ik aan het roer bij Heren 1 van Hisalis. Dit na een lange weg als speler bij HBS, Rood-Wit en een jaar in de Nieuw Zeelandse competitie. Vervolgens werkte ik als trainer/coach bij diverse clubs waarna ik neerstreek bij Hisalis. Naast mijn activiteiten als trainer/coach ben ik ook actief als beeldend kunstenaar met b.v. aansprekende schilderijen op houten panelen. Daarnaast profileer ik mij met beschilderde wijnrekken via mijn bedrijf Wine&Art. Naast dit alles timmer ik ook nog wat bij in de exclusieve bouwsector en interieurbouw. Tabe Roggeveen, trainer/coach Heren 1.

PERSOONLIJKE AANDACHT. EXCLUSIEF DESIGN. ERVARING EN VAKKENNIS. BIJ BRIL JAN’T STAAN PERSOONLIJKE AANDACHT, ERVARING EN VAKKENNIS CENTRAAL. WIJ HEBBEN DIVERSE HANDGEMAAKTE MONTUREN VANO.A. GOUD, HOORN, HOUT, KUNSTSTOF OF TITANIUM. MET EEN SCALA AAN DESIGNMONTUREN VAN DIVERSE ONTWERPERS ENMODEHUIZEN. WIJ WERKEN UITSLUITENDMET DE BESTE CONTACTLENSLEVERANCIERS ENONZE OOGMEETAPPARATUUR IS VAN HOOGSTAANDE KWALITEIT. KAPELSTRAAT 2, LISSE | T 0252 - 41 25 70 | BRIL-JANT.NL

RkJQdWJsaXNoZXIy ODM1NjU=